AvEx

AvEx ass d'Ofkierzung vun Aventuren an Explorer an dat sinn Jugendlecher am Alter vun 11 bis 14 Joer.

Waat rappe si ëm?

An den AvEx geet et drëm ëmmer méi un Selbstännegkeet ze gewannen an fir sech an anerer Verantwortung ze iwwerhuelen.
Déi Jugendlech ginn ëmmer méi an den Choix, d'Organisatioun an d'Ausféierung vun den Aktivitéiten agebonnen, getrei dem Motto vum Baden Powell "Ask the boy/girl".
Och den Prinzip vum "learning by doing" gëtt an den AvEx grouss geschriwwen, well een doduerch ëmmer rëm nei Saachen léiert an iwwert sech erauswuessen kann.
Eis Versammlungen, probéieren mir den Jugendlechen sou flott wei méiglech ze gestalten an dobäi steet Spaass un éischter Stell.
Och op Weekend'er, Sortien an um alljährlechen Summercamp erliewen mer onvergiesslech Momenter zesummen.

Mir campen am Summer an Holland vum 16ten bis de 26ten Juli 2020!

Wou treffe si sech?

D´Avex treffe sech all Freides Owes (ausser an der Vakanz) am Home St Jean (Verlängerung vun der Rue Mont St. Jean) zu Butschebuerg.

Eis Avex Cheffen

Sarah Wolter


Laurent Gangler

Albert Reiland


Félix Schmit


Bob Hengen


Liz Brandenburger

Julie Schreiner


Cynthia Neiertz