Albatrossen

D 'Albatrossen sinn Erwuessener vu 23 bis 100 Joer.

Waat rappe si ëm?

D'Albatrossen ass eng "Branche" fir all Scouten déi aus den Raro erauswuessen, déi als But huet dass d'Leit dem Grupp weiderhin no stinn, wa se am Beruffsliewe oder Familljeliewe stinn.
De Numm vun der Branche, „Albatross“ ënnersträicht, dass dës Scouten manner un Zäiten an Regele gebonne sinn

Wou treffe si sech?

D´Albatrossen treffe sech all zweete Mëttwoch (ausser an der Vakanz) am Home St Jean (Verlängerung vun der Rue Mont St. Jean) zu Butschebuerg.

Eis Albatross-Cheffen

Jängi Gangler

Jeff Hippert