Gruppechef-Ekipp

          Manon Poeckes a Jeff Hippert

Hir Aarbecht.

D'Gruppechef-Ekipp besteet aus engem Gruppechef mat engem oder méi Adjointen.
Si sinn dem Verband géintiwwer verantwortlech fir d'gutt Fonctionnéiere vum Grupp.
Si këmmeren sech och ëm de ganzen administrative Volet tëschen dem Verband an dem Grupp.
Si suergen dofir dass de Kader stëmmt, fir dass d'Branchechef mat de Kanner a Jonken no de Prinzipie vum Guiddissem/Scoutissem adequat schaffe kënnen.
Si si Mediateur tëschent den eenzelne Partner vum Grupp (Amicale, Fondatioun Home St Jean, Gemeng..) a representéieren de Grupp no baussen.